Festklip 7 začíná!

Vážení přátelé, začíná 7. ročník amatérských video klipů FestKlip.

Kapely nesmí být v  OSA!

 Od 15.10.2016 posílejte své video klipy na náš portál

www.festklip.cz. Veškeré informace najdete v jednotlivých odkazech. 
Internetové hlasování začíná 15.10.2016 a končí 17.11.2016 ve 24:00 
hod. My vám pomůžeme zviditelnit vaší kapelu a vaše video spoty pomocí 
sociálních sítí a regionálních televizí.